more info

Website | Instagram

Surf Church jest społecznością chrześcijan znajdujących się w Porto w Portugalii, która zrzesza środowiska skaterskie i surferskie. W ramach fundacji organizują kreatywne wieczory sztuki, studium biblijne, czy surf campy. Jako Social Media Assistant rozpoczęłam od stworzenia strategii i planu działania social mediów, aby skutecznie budować wizerunek fundacji w świadomości odbiorców, a ponadto informować i inspirować poprzez spójną i przejrzystą treść w mediach społecznościowych. Współpraca obejmowała planowanie publikowanych treści,  tworzenie grafik, copywriting, dokumentowanie fotograficzne wydarzeń oraz codzienne moderowanie mediów społecznościowych.

Surf Church is a Christian community located in Porto, Portugal, which brings together surfers and skaters. They organize creative nights, a Bible study, and surf camps. At the beginning of cooperation, As a Social Media Assistant, I started by creating a social media strategy and content calendar to effectively build the image of the foundation in the minds of recipients, and to inform and inspire through consistent and transparent content in social media. The cooperation includes also creating graphic and writing social media copy;, photographic documentation of events and moderation of social media.

Instagram stories

Instagram feed