MOTION GRAPHIC 

LOGO ANIMATION, INTRO, TRANSITION | ROBERTO CORTEZ

Website | Instagram

Roberto Cortez has been working with Digital Marketing since 2012. He specialized in Performance Marketing, more specifically in Google Ads, Google’s ad platform, and Facebook Ads / Instagram Ads. Over these years, he has managed more than 8 million euros of investment from his clients. Nowadays, he owns a Digital Marketing Agency in Porto, where together with his Performance Marketing team manages the accounts of several clients, Lead Generation and E-Commerce.

I have designed animation of Roberto’s logo, transitions for his videos, intro and outro. I was working on the space theme, because this is the main theme on which Robert’s brand and his brand courses on Performance Marketing are built.

 

[ PL ]

Roberto Cortez jest związany z Digital Marketingiem od 2012 roku. Specjalizował się w Performance Marketingu, a dokładniej w Google Ads, platformie reklamowej Google oraz Facebook Ads / Instagram Ads. Przez te lata zarządzał inwestycjami swoich klientów o wartości ponad 8 milionów euro. Obecnie jest właścicielem agencji reklamowej w Porto, gdzie wraz ze swoim zespołem Performance Marketingu zarządza kontami klientów, Lead Generation i E-Commerce.

Zaprojektowałem animację logo Roberta, przejścia do jego filmów, intro oraz outro. Motyw kosmosu posłużył mi jako inspirację, ponieważ na nim zbudowana jest marka Roberta Corteza oraz jego kursy o Performance Marketingu.

have any
project
in mind?

Get in touch

MAłGOSIA Orechwo

AVALIABLE WORLDWIDE
CURRENTLY IN PORTUGAL,PORTO

 

+48 796 079 073

you can also reach me on whatsapp

ma.orechwo@gmail.com