MOTION GRAPHIC 

The Force Is With Me – Advertising Spot For Roberto Cortez

Website | Instagram

Roberto Cortez has been working with Digital Marketing since 2012. He specialized in Performance Marketing, more specifically in Google Ads, Google’s ad platform, and Facebook Ads / Instagram Ads. Over these years, he has managed more than 8 million euros of investment from his clients. Nowadays, he owns a Digital Marketing Agency in Porto, where together with his Performance Marketing team manages the accounts of several clients, Lead Generation and E-Commerce.

I have prepared an animated commercial for Roberto to promote the services of his Digital Agency. The script, drawings, and animation were entirely made by me. The full version of the commercial will be available soon.

 

[ PL ]

Roberto Cortez jest związany z Digital Marketingiem od 2012 roku. Specjalizował się w Performance Marketingu, a dokładniej w Google Ads, platformie reklamowej Google oraz Facebook Ads / Instagram Ads. Przez te lata zarządzał inwestycjami swoich klientów o wartości ponad 8 milionów euro. Obecnie jest właścicielem agencji reklamowej w Porto, gdzie wraz ze swoim zespołem Performance Marketingu zarządza kontami klientów, Lead Generation i E-Commerce.

Przygotowałam dla Roberto animowaną reklamę promującą usługi jego agencji reklamowej. Scenariusz, rysunki i animacja zostały w całości wykonane przeze mnie. Pełna wersja reklamy będzie dostępna wkrótce.

have any
project
in mind?

Get in touch

MAłGOSIA Orechwo

AVALIABLE WORLDWIDE
CURRENTLY IN PORTUGAL,PORTO

 

+48 796 079 073

you can also reach me on whatsapp

ma.orechwo@gmail.com